Punts de recollida de signatures

En una ILP la teva signatura ha de ser presencial. Tenim més de 10 punts fixes de recollida de signatures arreu del territori.