La ILP de les federacions i la UFEC recull 154.492 signatures

By 20 de febrer de 2019ilp nova llei esport

El projecte per una nova llei de l’Esport aplega el triple de les firmes que demana la llei de la Iniciativa Legislativa Popular.

Les federacions esportives catalanes i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) tanquen avui el procés de recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una nova llei de l’Esport amb un total de 154.492 signatures. Ara, i un cop siguin validades per l’Idescat i la comissió de control corresponent del Parlament de Catalunya, la iniciativa entrarà el curs parlamentari per ser sotmesa a debat.

Vuit mesos de recollida
El procés de recollida va començar el juny del 2018 un cop la comissió promotora, totes les federacions i la UFEC, van presentar el text al Parlament i es van acreditar els fedataris. El text reclama un sistema esportiu que representi el sector i els seus valors i que asseguri el futur de l’esport català. La campanya de recollida de signatures “Preparats, Llestos, Llei” ha explicat a la ciutadania les raons per donar suport a la iniciativa (lleiesport.cat) en temes com són la igualtat efectiva de l’esport femení, la potenciació de l’esport per a persones amb discapacitat, la conciliació entre la pràctica esportiva i els estudis o la millora de la tecnificació dels esportistes catalans.

Acreditació notarial
Aquestes 154.492 signatures exemplifiquen l’aval de la ciutadania i representen un suport més gran que el recollit per altres iniciatives democràtiques en forma d’ILP, com han estat la de la renda mínima garantida (121.000) o la d’educació (96.000). A més, la xifra representa el triple del que exigeix la mateixa llei sobre les ILPs. En tots els mesos de recollida, les federacions s’han implicat a explicar la campanya i omplir els plecs oficials de signatures en esdeveniments esportius, socials i culturals arreu del país. Les firmes han estat acreditades davant notari abans de ser enviades al Parlament.

Qui impulsa aquesta ILP representa el 85 per cent de l’esport organitzat a Catalunya: 69 federacions esportives, 9.008 clubs i més de 700.000 llicències, segons les dades de l’Observatori Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

X