El Parlament dona llum verda a la ILP de llei de l’esport de Catalunya

By 28 de maig de 2018ilp nova llei esport

La proposta de text legislatiu de la UFEC ha passat tots els tràmits que requereix la cambra catalana abans de la recollida de signatures

La ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per una nova llei de l’esport de Catalunya, impulsada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), ja ha passat tots els tràmits parlamentaris necessaris en la seva fase de preparació. L’expedient va començar a tramitar-se el passat 7 de maig i, un cop designats i coneguts els membres de la Comissió Promotora, ha estat admès per la cambra catalana i el text ha estat publicat pel Butlletí Oficial del Parlament. Ara, la ILP haurà de recollir un mínim de 50.000 signatures en sis mesos perquè pugui ser sotmesa a debat pels grups parlamentaris.

La proposta de llei de l’esport de Catalunya compta amb el suport de totes les federacions esportives catalanes i dibuixa un nou model pel món de l’esport a Catalunya més a prop dels estàndards internacionals en auge a Amèrica i els països nòrdics. La llei de l’esport de Catalunya que proposen les entitats esportives catalanes redueix el pes i cost de l’administració pública en aquest sector; formula una única entitat paraigua representativa del sector; permet una transició absoluta de les entitats esportives cap al dret privat que els correspon; garanteix la pràctica saludable de l’esport i l’activitat física per mitjà d’un sistema públic de llicència i estableix un mecanisme de finançament autònom i estable que permetrà marcar els objectius del sector a llarg termini amb independència pressupostària.

La recollida de signatures començarà un cop s’hagin nomenat els fedataris i fedatàries –figura que ha de garantir l’autenticitat de les dades de les persones que signen– i els plecs oficials de firmes estiguin segellats i numerats pel Parlament.

X