Una llei de l’esport que ens acosta a Europa

By 31 d'octubre de 2018ilp nova llei esport

La ILP per una nova llei de l’esport presentada per les federacions esportives vol un sector ben organitzat, amb finançament estable, àgil i homologable als sistemes esportius de l’entorn

Quan el 2012 la Generalitat va anunciar que retallava, a meitat d’exercici, el 70% de les subvencions compromeses amb les entitats esportives, moltes van estar a punt del col·lapse. Arran d’aquella situació, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) va començar a analitzar i estudiar què, qui i com es fan les coses en els models esportius dels països del nostre entorn. Objectiu: aconseguir un model esportiu que alliberi el sector de la dependència permanent del govern de torn, amb més recursos i  més democràcia i eficiència, ben organitzat i àgil.

La ILP per una nova llei de l’Esport presentada al Parlament de Catalunya ha estat proposada per totes les federacions esportives i la UFEC amb l’objectiu de dotar l’esport català d’una estructura sòlida per desenvolupar polítiques de futur superant les mancances del sistema actual i homologant el sector a d’altres països d’Europa. D’aquesta manera, a través d’aquesta llei de l’Esport les federacions esportives proposen la universalització d’hàbits saludables, la igualtat efectiva entre dones i homes a l’esport, l’accessibilitat de col·lectius vulnerables o la tolerància zero amb la violència, entre d’altres qüestions.

Finançament estable i permanent
La llei intervé a molts nivells i conté quatre punts principals. D’una banda, estableix un finançament estable i permanent a través d’un fons específic de l’esport que permeti elaborar programes i planificar a mig i llarg termini. També preveu la creació d’una entitat paraigua, la Unió d’Esports de Catalunya, que agrupa tot el conjunt del sector esportiu no governamental: federacions esportives (olímpiques, no olímpiques i paralímpiques), clubs, esportistes, consells esportius i agents científics del sector.

Com a tercer punt, la ILP contempla una pràctica esportiva amb seguretat per a tothom exigint l’acreditació d’una llicència amb cobertura de riscos per a la participació en pràctica esportiva organitzada. Finalment, regula totes les entitats a través del Codi Civil de Catalunya, com qualsevol associació del país, cosa que elimina l’intervencionisme públic existent.

Respecte a l’autonomia de les entitats
Amb tot plegat, el model que proposa aquesta ILP, que garanteix la participació ciutadana en la tramitació parlamentària, establirà un mínim comú denominador en l’estructura de l’associacionisme esportiu, definint el model de governança del sector i alhora respectant l’autonomia de les entitats esportives.

 

L’apoderament del sector esportiu
La ILP de les federacions esportives catalanes es sustenta en una anàlisi profunda de nou sistemes esportius europeus i el nord-americà amb l’objectiu de dotar Catalunya d’una organització esportiva capdavantera i de futur.

Unió d’Esports de Catalunya
La majoria dels sistemes organitzatius de l’esport a Europa es regulen amb una estructura paraigua autoorganitzada i representativa de tot el sector. Alguns països tenen confederacions nacionals d’esports o comitès olímpics nacionals i sempre són associacions privades sense ànim de lucre independents del sector públic. En aquest sentit, la ILP de les federacions proposa crear la Unió d’Esports de Catalunya (UEC).

Aquesta entitat seria l’encarregada de gestionar els recursos que s’obtindrien d’un nou model de finançament. A Europa, hi ha diferents opcions que van des de les subvencions a la gestió de drets específics, com la loteria. La simbiosi d’ambdós models generals és el més adequat per garantir el futur del sistema esportiu de Catalunya. En matèria de finançament, el cas més extrem, per exemple, és de Suècia amb 200 milions d’euros d’ingressos per loteria; i també destaca Dinamarca, amb el 99% del seus ingressos procedents també per aquest sistema. A Alemanya i els Països Baixos hi ha un equilibri entre el finançament públic i el procedent del joc.

X